Konferansta sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin özetleri konferansın web sayfasında Bildiri Özetleri ve tam metinleri ise elektronik ortamda Bildiriler Kitabı (ISBN numaralı) olarak  yayınlanacaktır.

İngilizce olarak yazılmış bildiriler kitap bölümü olarak basılacaktır.

Kongreye gönderilen bildiriler dergilerin gerekli koşullarını sağlamaları halinde Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ve Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanabilir. Yayın için katılımcılardan ücret alınmayacaktır.

All accepted abstracts will be published electronically in the Abstract Book and the full texts in the Proceeding Book (with an ISBN number).

Papers written in English will be published as a book chapter.

Participants have the opportunity of publishing their full papers in the Karabük University Journal of the Institute of Social Sciences (JOISS) and Safran Journal of Culture and Tourism Research (no submission and publication fee).