BIO

Dr. Gür, University of Pennsylvania, GSAS mezunudur (PhD-1978); Fulbright Bursu  (1972-77) ve DAAD (2002; 2008) kazanmıştır. 1971-2009 yılları arasında KTÜ’de hizmet vermiş, 1989 yılında profesör olmuştur. Halen Beykent Üniversitesi öğretim üyesidir. Dr. Gür, CICA (International Committee of Architectural Critics) ve WA (World Architecture) gibi uluslararası kuruluşların aktif üyesidir.  IAPS, DRS, CIB W84, IAHS, ve benzeri uluslararası kuruluşların dönemsel üyesi,  BTI (Bund Türkischer Ingenieure und Akademiker e. V)  ve SEA’nın (The Sustainable Environment Association) onur üyesidir. Yakinmimarlık (KKTC) dergisinin ve The Journal of Architectural Research and Development (JARD)’ın editörü; Beykent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Scientific Studies Journals’ın bilim alanı editörü, SRE, e-Books, JADE, JAAP MEGARON, A/Z, Gazi, KARAM, Uludağ, Trakya, Tasarım+Kuram’ın hakemi ve Kocaeli Mimarlık ve Yaşam’ın yayın kurulu üyesi; ve TUWIEN’in derse bağlı konferansiyeridir. Mimarlık Vakfı Araştırma ödülü sahibidir.  28 adet disipliner kitabın ve 400’ün üstünde uluslararası ve ulusal makalenin yazarıdır. Ülkesine 100’ün üstünde akademisyen yetiştirmiştir. Evli ve iki çocuk annesidir.(e-mail: sengul@gur.com)

 

Dr. Gür, a graduate of the University of Pennsylvania (GSAS-PhD, 1978), received a Fulbright Scholarship (1972-77) and a grant from the DAAD (2002; 2008). She served at KTU (1971-2009). In 1989, she was promoted to a professorship.  Currently, she teaches at Beykent University in Istanbul. She is an active member of CICA, WA, and the Chamber of Architects, and an intermittent member of IAPS, DRS, CIB W84, and IAHS. She is an honorary member of BTI (Bund Türkischer Ingenieure und Akademiker e. V) and SEA (The Sustainable Environment Association). She is the editor of Yakinmimarlik and the International Journal of Architectural Research and Development (Sydney), Mimarlık ve Yaşam (Kocaeli); and the disciplinary editor of Anadolu University and Beykent University Scientific Studies Journals. She also serves as a reviewer of SRE, e-Books, JADE, JAAP MEGARON, A/Z, Gazi, Uludağ, Trakya, Tasarım+Kuram. She is the author and co-author of 28 books and over 400 articles. She mentored over 100 academics. She is married and has two children.

Konferans Konusu: MEKAN VE MODERN TURİZM ARASINDA KARŞILIKLI İLİŞKİLER

Seyahatlerin en erken tarihinden beri mimarlığın önemli bir çekim gücü olduğu bilinmektedir.  Son iki yüzyıldır dünyada turist rotalarının belirlenmesinde müthiş bir artışın yaşandığı da bilinmektedir. Tarihi anıtlardan en egzotik tatillere kadar her bir şey turizm planlayıcısının ajandasında olabiliyor ve bir tüketim paketi şeklinde sunulabiliyor. Bu nedenle belli bazı uğraklar yeniden kavramsallaştırılıp dönüşüme tabi kılınabiliyor. Turizm potansiyeline sahip olanlar geliştirilirken diğerleri çürümeye ve yok olmaya bırakılıyor. Destinasyonlar pazar pozisyonlarını korumak için eski anıtları veya yerleşmeleri onarıyor, işlevlendiriyor. Mimari elden geçiriliyor. Bu süreçte kentler ve ülkeler siyasi, kültürel, akademik ve en çok da ekonomik amaçlar doğrultusunda turizm tarafından yeniden ve yeniden haritalandırılıyor.

Mimarlığın varoluşunun halkın ve turistin üzerinde yarattığı güçlü etkiler düşünülürse mimarlık çok uzun ömürlüdür. Bu nedenle sürdürülebilirlik açısından yer ve durumla tam bir armoni içinde olmak zorundadır.  Bir destinasyon için tevazu ne kadar önemli ise diğer bir destinasyon için göz kamaştırıcı olmak o denli önemlidir. Son dekatların star mimarlarının elinden çıkan çok masraflı yapılarının varlığı bu ikincisine girer. Bu sunu birinci grup destinasyonlara odaklanmaktadır. Bu örneklerde destinasyon belirleyiciler bir yandan yerel gereksinmeleri göz önünde bulundururken diğer yandan mekanın özge niteliklerini de göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bir mimari destinasyonun mekânsal kalitesi o mekanın serüvenciliğine, sürdürülebilirliğine, otantikliğine, duyusal özelliklerine ve duygusallığına bağlıdır.  Bu kuramsal önermeden itibaren sunum, a) gezi/keşif; b) zaman algısı/paralaks; c) hassas ve otantik restorasyon; d) duyusal özelliklerin güçlendirilmesi; e) mekanın vadettiği yaşam,  gibi ölçütleri çeşitli başarılı örnekler üzerinden açıklamakta ve varsayımını savunmaktadır.

Keynote Speech: RECIPROCAL RELATIONSHIP BETWEEN THE MODERN PRACTICE OF TOURISM AND SPACE

Since the very early times on travel books and itineraries show that architecture has always been the main point of attraction and particular destination. It is also known that there is a rapid increase in the determination of the tourist routes and major destinations during the last two centuries. The destinations range from famous monuments to exotic spaces and even to honeymoon hubs that are translated into touristic packages by the enterprises. The destinations on the other hand, keep restoring and protecting their assets in order to preserve their share in the touristic reserves. Hence; architecture is continuously being transformed; buildings, sites, even cities are being mapped and re-mapped in retrospect of political, social, cultural, scholarly and especially economic goals.

Existence of architecture, bearing in mind the powerful impact it makes on the local people and the tourists has a long longevity. For that matter it needs to be in close harmony with the space created around it and with the emerging conditions, for sustainability. For some points of destination modesty is important; for some others attractiveness and flamboyancy are vital issues. Those very expensive buildings designed by the so-called star architects aim for the second set of properties, but this presentation dwells upon the first case where destination developers have to be aware of the local requirements, as well as certain qualities of space such as adventurousness, sustainability, authenticity, sensuality and affectivity. Thereon the presentation delivers cases that meet the criteria of, a) expedition and discovery, b) witnessing of passage of time/parallax, c) diligent authentic restoration, d) enhancement of sensory properties of space, and, e) the life proposed by place, in order to substantiate the main hypothesis of the presentation.