BIO

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Murat Gül, 1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’ni lisans eğitimini bitirmiş, Yüksek Lisansını Mimar Sinan Üniversitesi’nde 1995 yılında tamamlamış ve 2006 yılında Sydney Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde doktora derecesini almıştır. Çalışma konuları; ağırlıklı olarak 19. yüzyıl, 20. yüzyıl ve günümüz mimarlığı, İstanbul tarihi, şehir tarihi çalışmaları ve Balkanlar’da modern mimarlıktır.

Prof. Dr. Murat Gül working for Istanbul Technical University Faculty of Architecture was graduated from Mimar Sinan University in 1991. He got his MHerCon  degree from Mimar Sinan University in 1995 and his PhD from The University of Sydney, Faculty of Architecture. His research interests are history of architecture, urban history, Istanbul history,  modern architecture in the Balkans.

Konferans Konusu: SAVAŞ SONRASI SARAYBOSNA’DA TURİZMİN KENTSEL MORFOLOJİYE ETKİLERİ

Bu çalışmanın konusunu gelişen turizm endüstrisinin savaş sonrası dönemde Saraybosna şehri üzerindeki etkilerini incelmek oluşturmaktadır.  Çalışmada Saraybosna’nın şehir tarihinin kısa bir özetini müteakip son yıllarda Bosna-Hersek’te artış gösteren turizm faaliyetlerinin şehir morfolojisi üzerindeki olumlu ve olumsuz olarak değerlendirilen etkileri şerrin belirli bölgelerinden örnekler sunularak incelenecektir.

Keynote Speech: THE IMPACTS OF TOURİSM İN THE URBAN MORPHOLOGY OF POST-WAR SARAJEVO

This paper investigates the impact of developing tourism in the city of Sarajevo’s postwar urban landscape. Following a brief history of the urban redevelopment of the city, this paper focuses on the changes occurred in the urban morphology of the city in particular with the developing tourism industry in Bosnia and Herzegovina in recent years. From this perspective the positive and negative impacts of tourism in Sarajevo’s cultural landscape in various parts of the city will be come under scrutiny.