Özet gönderme son tarihi

15 Temmuz 2018

Bildirinin kabul ya da reddedildiğinin yazar/yazarlara bildirilmesi

Özet gönderme tarihinden iki hafta sonra
Katılımcı / yazarların son kayıt tarihi

05 Eylül 2018

Konferans geçici programının ilan edilmesi

30 Eylül 2018
Konferans tarihleri

24 -27 Ekim 2018

Bildiri tam metinlerini son gönderme tarihi

30 Kasım 2018

Abstract submission due

July 15, 2018

Notification of acceptance/rejection

2 weeks after submission

Authors registration deadline for papers to be included in the program and proceedings

September 05, 2018

Tentative conference program announcement

September 30, 2018

Conference dates

October 24-27, 2018

Final paper submission due

November 30, 2018