I. Uluslararası Turizm, Kültür ve Mimarlık Konferansı ana temaları aşağıdaki gibidir (ancak sadece aşağıdaki konularla sınırlı değildir);

Turizm ve Mimarlık

 • Sürdürülebilir mimari ve turizm,
 • Mimaride ekolojik yaklaşımlar,
 • Turizmde ikonik mimarinin kullanılması,
 • Sıradışı binalar,
 • İç Mekan tasarımlarının turizme etkisi,
 • Turizmin fiziksel mekanları (oteller, restoranlar, kafeler, müzeler, sanat galerileri, sergi merkezleri v.b.),
 • Turistik çekiciliğin geliştirilmesinde otel mimarisinin rolü.

Kültürel Miras ve Turizm

 • Kentsel ve Arkeolojik Alanlar,
 • Doğal miras ve tabiat varlıkları,
 • Müzecilik,
 • Yöresel Mimari,
 • Tarihi binalara turizm amaçlı yeni işlev kazandırma,
 • Tarihi çevrede yeni yapılaşma,
 • Etnik mimari,
 • İnanç turizmi ve dini yapılar,
 • İdeolojik yapılar,
 • Mimarlık ve etnik turizm,
 • Miras turizmi.

Planlama ve Turizm

 • Kentleşme ve turizm,
 • Citta-slow,
 • Tematik yapılar ve alanlar,
 • Ulaşım planlama,
 • Peyzaj planlama.

Kimlik – Marka – İmaj

 • Marka şehirler,
 • Yerel kimlik oluşturmada, markalamada ve imaj yaratmada mimarinin rolü,
 • Turizmde markalaşmaya etki eden mimarlar,
 • Kent mobilyaları ve kimlik,
 • Hediyelik eşyalar ve mimari.

Turizm ve Mimarlıkta Hukuki Boyut

 • Yasal ve denetimsel çerçeve,
 • Yerel yönetimlerin koruma ve turizmdeki rolü.

Topics include, but are not limited to:

Tourism and Architecture

 • Sustainable architecture and tourism,
 • Ecological approaches in Architecture,
 • Iconic architecture in tourism,
 • Extraordinary buildings,
 • Effect of interior design on tourism,
 • Tourism superstructure (hotels, restaurants, cafes, museums, art galleries, conference centers, etc),
 • The role of hotel architecture in tourists attraction development.

Cultural Heritage and Tourism

 • Urban and archeological sites,
 • Narural heritage and natural resources,
 • Museum studies,
 • Local architecture,
 • Adapted reuse of historical buildings,
 • New buildings  in historical area settlement,
 • Ethnic architecture,
 • Religious tourism and religious buildings,
 • Ideological buildings,
 • Architecture in ethnic tourism,
 • Heritage tourism.

Planning and Tourism

 • Urbanization and tourism,
 • Citta-slow, slow city, slow movement
 • Thematic buildings,
 • Transportation planning,
 • Landscape planning.

Identity – Brand – Image

 • City brands,
 • The role of architecture in identity, branding and destination image
 • Architects in tourism branding,
 • Urban Furnitures and identity,
 • Souvenirs and architecture.

Legal Framework in Tourism and Architecture

 • Legal framework and governance,
 • The role of local authorities in heritage preservation and tourism.