Özetlerinizi itcac18@karabuk.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

Yazar / yazarlar kongreye en fazla iki bildiri ile katılabilir. Her bir bildiri için ayrı ayrı ücret alınmaz.

Bildiri özetinde yazar / yazarların adları, akademik ünvanları, kurumları ve e-mail adresleri bulunmalıdır.

Submit your abstract to itcac18@karabuk.edu.tr

Researchers may submit up to two regular abstracts /papers for the presentation.

Please provide your full name, academic degree(s), institution, and email address in your abstract.