Konferans Dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Konferansa sözlü ya da poster sunum ile katılınabilir.

Özetler 250 – 500 kelime uzunluğunda olmalıdır.

Gönderilen bildiri dosyası aşağıdaki bilgileri içermelidir:

– Özet (Türkçe ve İngilizce bildiri başlığı, Türkçe ve İngilizce özet, 5 adet anahtar kelime -Türkçe ve İngilizce-, 250-500  kelime uzunluğunda)

Tüm özetler iki ayrı hakem tarafından değerlendirilecektir.

Presentations either can be English or Turkish.

You are invited to send your abstract for ORAL or POSTER presentation.

Abstracts must be 250-500 words long.

Abstract (title, 5 key words, text between 250-500 words)

All abstracts will be submitted to a blind peer review process.