2. Uluslararası Turizm, Kültür ve Mimarlık Konferansı

16-18 Nisan 2020 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi ev sahipliğinde Safranbolu’da düzenlenecek olan 2. Uluslararası Turizm, Kültür ve Mimarlık Konferansına davetlisiniz. Konferansın ana konusunu turizm disiplini ve turizm destinasyonlarının en önemli çekicilikleri olan kültürel ve mimari eserler oluşturmaktadır.

Günümüz insanı rekreasyon, din, iş, kültür, spor v.b. amaçlarla seyahat etmektedirler. Şehirlerin sahip olduğu kültür, miras ve mimari eserler ziyaretçilerin ilgilerini bu destinasyonlara çekmektedir. Saraylar, tapınaklar, kiliseler, camiler, geleneksel konutlar, tiyatrolar, köprüler, anıtsal binalar bir destinasyonun tarih ve kültürünü yansıttığından insanların seyahat hareketinin önemli birer nedenidirler. Bunun yanı sıra, mimarlık, son yıllarda ünlü mimarlar tarafından tasarlanmış olan çağdaş binaların ve tarihi önemi olan ya da bir yerin geleneksel mimari özelliklerini yansıtan binaların ziyaret edilmesi için organize edilen ve “mimari turizm” olarak adlandırılan bir özel ilgi turizmi türünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Mimari eserler, bir yerin tarihi ile ilgili bilgi edinmede önemli birer kaynaktırlar ve orada yaşayan yerel halkın kültürünü, yaşam biçimini ve ruhunu yansıtırlar. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini yansıtan Safranbolu, aynı zamanda bu kültürel zenginliğin ve geleneksel mimarinin en iyi örneklerinden de biridir. Bununla birlikte, günümüzde modern mimarinin en iyi örneklerinin (örneğin, Sydney Opera Binası gibi) bulunduğu şehirler turistik çekicilik anlamında önemli bir potansiyele sahiptir. Ayrıca, otellerden müzelere kadar pek çok binayı turizmin hizmetine sunan turizm mimarisi turizm sektörü açısından büyük önem taşımaktadır. Turistik ihtiyacın karşılanması için otel, restoran, havalimanı, müze, kongre ve sergi merkezi gibi turistik alt ve üstyapıya dikkate değer miktarda yatırım yapılmaktadır. Böylece, mimari eserler turistik tecrübeleri zenginleştirdiğinden, kültür, mimarlık ve turizm arasındaki bu karşılıklı ilişkinin incelenmesi önemlidir.

Bir UNESCO Dünya Miras alanı olan Safranbolu yılda yaklaşık bir milyon turist ağırlamaktadır. Safranbolu, konferans katılımcılarına sıra dışı bir deneyim elde etme fırsatı sunmaktadır. Konferans tüm dünyadan pek çok akademisyenin, araştırmacının, uygulamacının, yerel otoritelerin, turizm paydaşlarının ve mimarların bir araya gelmesine olanak sağlayacak, katılımcılar yeni araştırmalarını sunma, bilgi paylaşma ve bu alandaki konuları enine boyuna tartışma imkanına sahip olacaklardır.

Konferans kapsamında ayrıca, bir ülkenin somut olmayan kültürel miras değerlerini temsil eden gastronomik unsurların öneminden hareketle, Yerel Gastronomi ve Sürdürülebilirlik kapsamında hazırlanan bildiriler de kabul edilecektir.

2nd International Conference on Tourism, Culture and Architecture

You are cordially invited to submit your abstracts or papers to be considered for presentation at the 2nd International Tourism, Culture and Architecture Conference which will take place on April 16-18, 2020 in Safranbolu, Turkey. The conference will be organized by Karabuk University Safranbolu Faculty of Tourism.

The conference will focus on tourism, culture and architecture, one of the main attractions of tourism destinations and the built environment constructed for and by tourism.

People travel for different reasons such as recreation, pilgrimage, business, culture, sports, etc. Culture, heritage, architecture of the cities have a basic role in attracting visitors traveling to a specific destination. Palaces, temples, churches, mosques, traditional houses, theaters, bridges, monumental buildings attract large crowds as they represent the history and the culture of a certain destination. Besides, architecture has recently generated a specialized type of tourism called architecture tourism whereby specialist trips are organized around the cities worldwide to visit contemporary buildings designed by well-known architects as well as historically important or traditionally characteristic buildings. Architecture is a source of information about the history and it expresses cultures in which it arises and the lifestyle and spirit of the people. Safranbolu is an ideal example which hosts historical houses belonging to the Ottoman period that shows the characteristics of civil architecture. However, today excellent modern architecture (for example, Sydney Opera House) has the same power of attraction on tourists. Besides, tourism architecture from hotels to museums is important in order to meet the needs of tourists and satisfy them. Tourism industry invests enormous amounts of money in constructing and designing hotels, restaurants, airports, museums, exhibition centers. Therefore, examining the reciprocal relationship between the culture, architecture and tourism is significant as architecture enhances the tourist experiences.

Being a UNESCO World Heritage site, Safranbolu attracts one million tourists annually. Therefore, organization of this conference in Safranbolu will provide extraordinary experiences to the participants. The conference will bring together many academicians, researchers, practitioners, authorities, tourism stakeholders, architects, etc. from all over the world. Participants will find opportunities for presenting new research, exchanging information, and discussing curr

In the conference, the papers prepared within the scope of Local Food Culture and Sustainability will be accepted, considering the importance of gastronomic elements representing the intangible cultural values of a country.

konferans
afis2

KONUŞMACILAR / KEYNOTE SPEAKERS

Prof. Rainer Maria Czichon

Uşak University - TURKEY